Nieuws/Wat U Zegt
908975125
Wat U Zegt

’Trump heeft vinger aan de trekker’

President Trump schreeuwt om maatregelen tegen het wapengeweld in de VS, maar is het niet juist híj die de vinger aan de trekker heeft, zo vraagt Bert de Jong zich af.

Hoe bestaat het dat de president van Amerika uitspraken doet die te simpel zijn voor woorden. „Niet het pistool maar geestelijk zieken halen de trekker over.” Wat een uitspraak. Preventieve vastzetting als ze een gevaar vormen.

Juist de ( vaak onbekende) geesteszieke mensen het minder gemakkelijk maken de trekker over te halen zou het juiste antwoord moeten zijn.

Wapenbeheersing dus. Racisme moet een halt worden toegeroepen, zegt hij, terwijl hijzelf juist het racisme aanwakkert. Vier parlementariërs zouden wat hem betreft terug moeten worden gestuurd naar hun eigen land... Het lijkt erop dat Trump er telkens nog mee weg komt ook. Heeft niemand daar dan door dat juist hij de vinger aan de trekker heeft?

Bert de Jong, Ermelo