Nieuws/Wat U Zegt
91005920
Wat U Zegt

Brief 2 ’Natura 2000-gebieden herzien’

Een WUZ-lezer stelt dat Nederland veel te veel natuurgebieden heeft aangewezen waardoor we in de problemen zijn gekomen met de stikstofuitstoot (WUZ, 8/4). Dat vindt Hans van Leeuwen ook.

Frankrijk is vele malen groter en heeft slechts 16 natuurgebieden aangewezen. De normen die Nederland hierbij hanteerde zijn extreem hoog in vergelijking met omringende landen. Dit is vragen om problemen, we moeten, hoe pijnlijk ook het hele Natura 2000 proces herzien.

Hans van Leeuwen, Slijk-Ewijk Betuwe