Nieuws/Wat U Zegt
911682469
Wat U Zegt

Brief 2 ’Zorg maakt verkeerde keuzes’

Wat ik niet begrijp is dat de Covid-patienten voorrang krijgen op reguliere patienten die een operatie niet kunnen ontberen en bij het uitstellen daarvan zouden kunnen komen te overlijden, aldus M. van den Berg.

De zorg maakt mijns inziens hier toch een verkeerde keus want de behandeling zou toch op zijn minst op basis van evenredigheid moeten worden bepaald en een eenzijdige afschaling kan en mag toch niet het imago worden van de zorg die er in principe voor iedereen is zonder aanziens des persoons.

Dat men mogelijk het al dan niet gevaccineerd zijn mee laat wegen in het nemen van beslissingen lijkt mij meer een zaak van de politiek dan van de zorg. Ik hoop van harte dat het gezonde verstand weer gaat prevaleren want hier worden veel mensen de dupe van!

M. van den Berg, Den Haag