912124
Wat U Zegt

WUZdiscussie: Actieplan tegen ongevallen

Het verkeersadviesorgaan SWOV bindt de strijd aan met het hoge aantal ongevallen op provinciale wegen en de wegen binnen de bebouwde kom. Lees hier verder welke maatregelen worden voorgesteld en geef uw mening.

Zo zou er op provinciale wegen een permanent inhaalverbod moeten komen en moet de maximumsnelheid op kruisingen omlaag. Nu mag er op provinciale wegen 80 km per uur worden gereden. Denkt u dat deze maatregelen gaan werken en verwacht u dat de politie in staat is dit te handhaven?

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl.