Nieuws/Wat U Zegt
914274187
Wat U Zegt

’EU-subsidie voor waterwerken’

Duitsland stelt de EU voor in heel Europa tol te heffen op hoofdwegen. Maar Nederland zou in de EU naar voren moeten brengen dat ons land veel water afvoert van landen zoals Duitsland en Oostenrijk, stelt C. Jongejan.

Nederland heeft voor z’n waterhuishouding dure waterbouwkundige werken uitgevoerd. In de toekomst zullen er door klimaatveranderingen nog meer werken moeten worden uitgevoerd. Het is dus billijk dat andere ’bovenstroomse’ Europese landen ook hieraan meebetalen, via EU-subsidies.

C. Jongejan, Bergen Op Zoom