Nieuws/Wat U Zegt
915392804
Wat U Zegt

’Ook marktlui kunnen hulp gebruiken’

Marktkooplui hebben moeite het hoofd boven water te houden. De fikse verhoging van het marktgeld maakt het alleen maar erger, schrijft Nelleke van ’t Veen.

’Vrees voor verloedering stad Amsterdam’ (Tel. 24/9) kopt de krant. Lege winkelstraten, failliete ondernemers en een algehele teloorgang van de stad liggen op de loer.

Daarvoor waarschuwt een nieuwe Amsterdamse stichting die opkomt voor de belangen van ondernemers in de binnenstad. De gemeente doet zelf erg hard mee aan het ’ondernemertje pesten’. Wij staan op de markt in Amsterdam en het marktgeld is van 632 euro per 12 meterkraam in maart 2020 verhoogd naar 1092 euro per 12 meterkraam in juli 2020.

Een fikse verhoging van maar liefst 73 procent! Tegen deze fikse verhoging kunnen wij niets doen. Niet alleen de ondernemers in de binnenstad, maar ook de marktlui kunnen wel een beetje hulp gebruiken.

Nelleke van ’t Veen