Nieuws/Wat U Zegt
919172099
Wat U Zegt

’Toestaan biomassa groot raadsel’

Biomassa gaat tegen alles in, meent Peter Borst.

In een tijd waarin een ieder doordrongen is van het feit dat we zuinig met de aarde moeten omgaan wordt door ongetwijfeld knappe bestuurders besloten om enorme hoeveelheden bomen te kappen om deze ten behoeve van het opwekken van energie op te stoken. Dit alles met veel, heel veel subsidiegelden. Het is voor mij en veel anderen een compleet raadsel hoe dergelijke besluiten tot stand komen zonder dat er een tegengeluid is.

Peter Borst, Beverwijk