919707
Wat U Zegt

Een ijskoude Russische poolwind

Mede door het ondoordachte optreden van de Europese Unie in Kiev waait er weer een ijskoude Russische poolwind door West-Europa, zegt Hens van Enst uit Goor. Hij vindt dat Nederland het zijn tegenstanders moeilijker moet maken door minder krijgsmachtonderdelen in Brabant te stationeren.

"Sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989 is er in principe niet zo heel erg veel veranderd. De Russische volksaard vraagt om een dictator en het land krijgt er dus ook één.

Inmiddels blijkt dat wij met onze bezuinigingsdrift op defensie-uitgaven alsmaar dezelfde fout maken. Nederland zit in dezelfde situatie als midden jaren dertig van de vorige eeuw. In de begroting voor volgend jaar wordt uitgegaan van 100 miljoen euro erbij, maar dat is amper genoeg om achterstallig onderhoud te plegen.

Er is nog gelegenheid tot inkeer!

Ik zou er ook voor willen pleiten om direct te stoppen met het concentreren van onze krijgsmachtonderdelen in Noord-Brabant. Dat is voor het CDA wel leuk, maar een toekomstige tegenstander vindt dat nog véél leuker. In élk leerboek over defensie valt te lezen dat spreiding van doelen een wezenlijk onderdeel is van een goede strategie. Dat geldt kennelijk niet voor onze defensie.

Stel dus het militaire deel van de vliegbasis Eindhoven beschikbaar aan de burgerluchtvaart en plaats de 334e transporteenheid over naar de voormalige vliegbasis Twenthe. Alle infrastructuur is daar nog aanwezig, bovendien heeft Twenthe de langste baan van Nederland buiten Schiphol - 3300 meter.

Voor de geluidsnormen rond de vliegbases Volkel en Eindhoven zou een verplaatsing naar Twenthe ook heel goed zijn. Er zullen ongetwijfeld nog meerdere voorstellen gedaan kunnen worden, maar dit ligt het meest voor de hand."

Bent u een voorstander van deze maatregel? Of is het verhuizen van krijgsmachtonderdelen van Eindhoven naar Twente een onnodige en te dure operatie? U kunt hieronder reageren.