919717
Wat U Zegt

Meerderheid lezers vóór inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie

Uitslag Stelling: 'We hebben genoeg betaald'

Het zorgstelsel moet op de schop. Nu de verzekeringspremie, na een kleine daling, weer in de lift lijkt te zitten en volgend jaar op het niveau van 2013 lijkt uit te komen, is het wat de deelnemers aan de Stelling van de Dag betreft alsnog tijd voor een meer inkomensafhankelijke premie.

Nu al is er een premiebijdrage van 5,4 procent van het inkomen, in het oorspronkelijke regeerakkoord van Rutte II stond het voornemen dat deel groter te maken. Na het 'volksoproer' in de herfst van 2012, dat coalitiepartners PvdA en VVD ertoe dwong de plannen weer in te trekken, is een kleine meerderheid van de stellingdeelnemers vóór de invoering van diezelfe regeling.

Rechtse kluit

U bent namelijk totaal niet te spreken over de vermoedelijke verhoging van de zorgpremie voor iedereen. Onnodig, oordeelt 95 procent. "Dit kabinet maakt dat de lagere inkomens volgend jaar diep in de schulden raken", voorspelt iemand. "De rechtse kluit pakt alleen de gepensioneerden en de minimuminkomens", fulmineert een ander.

Om die effecten te dempen, moet de premie voor een groter deel afhankelijk worden gemaakt van inkomen. "Bovenmodaal lacht zich rot, en is in vergelijking met modaal en minder een laag percentage van het inkomen aan zorg kwijt", rekent iemand voor.

"Daarom moeten alle lasten, dus ook de zorgpremie, als percentage van het inkomen worden berekend. Dan is dat voor iedereen gelijk." "Voor de minima tot de modale inkomens is de premie, zelfs met de zorgtoeslag, niet meer te betalen", weet een andere deelnemer.

De premieverhoging van aankomend jaar is een direct gevolg van de uitbreiding van het basispakket met zorg die tot dit jaar onder de AWBZ valt. Zo betalen alle premiebetalers per 1 januari mee aan de wijkverpleging. Geen goede zaak, vindt bijna de helft.

"Belachelijk dat ik via de premie voor enkele honderdduizenden moet meebetalen", vindt iemand. "Een daling van de AWBZ-premie zou logisch zijn", vindt een deelnemer. De kans op een daling lijkt niettemin klein. Momenteel legt het Rijk jaarlijks 3 miljard euro toe op de bijzondere ziektekosten die uit de AWBZ-pot worden betaald.

Zelf op de premie besparen zien lang niet alle deelnemers zitten. Iets meer dan de helft van u zegt dit najaar te zullen uitkijken naar een goedkopere verzekeraar, maar slechts vier op de tien zijn daadwerkelijk wel eens overgestapt.

Voor de gemiddelde verzekerde wordt de zorg zo langzamerhand onbetaalbaar, sombert een grote meerderheid. Liefst 93 procent denkt dat patiëntenfederatie NPCF terecht claimt dat veel gezinnen de hoge premie, in combinatie met het vanaf volgend jaar vermoedelijk hogere eigen risico, niet meer kunnen betalen. "Het eigen risico is al zo hoog dat wij het ziekenhuis al jaren mijden", geeft iemand toe.

Een heel kleine minderheid ziet de premieverhoging overigens wél zitten. "Te lang heeft men gedacht dat zorg gratis kon zijn", zegt iemand. En een ander: "Iedereen wordt ouder, en dus hebben we met ons allen meer zorg nodig."

Toch blijven de meeste deelnemers heimwee houden naar het zorgstelsel van voor 2006. "Waarom kan er geen ziekenfonds meer zijn zoals vroeger? Toen kon iedereen nog geholpen worden en was er de wijkverpleegster", zegt iemand. "Dat mis ik wel. Alles wordt te commercieel."