922478
Wat U Zegt

'Koerden verdienen het allerbeste van ons Nederlanders'

Uitslag Stelling: 'Het is een land in nood'

Nederland moet alles doen om de Koerden te helpen tegen het levensgevaarlijks ISIS. Dat is kort gezegd de mening van de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. "De Koerden zijn erg vredelievend en verdienen het allerbeste van ons Nederlanders. Wapens, hulpgoederen. We moeten de Koerden bijstaan tot het conflict is opgelost", zo beweert een van u stellig.

De EU vindt dat er wapens geleverd mogen worden aan de Koerden in Noord-Irak om de strijd aan te gaan tegen het terroristenleger van ISIS. Twee derde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is het hier van harte mee eens en vindt dat Nederland per ommegaande hier een steentje aan moet bijdragen. "Er moet alles op alles gezet worden om de terreur van ISIS te stoppen. Ook militaire middelen moeten daarbij worden ingezet. Het is een land in nood. Wie zijn wij dan om nee te zeggen tegen de hulpvraag?"

Terughoudend

Toch is een derde van de respondenten tegenstander van ingrijpen. "We moeten ons terughoudend opstellen" zo luidt hun opinie. "We moeten ophouden te denken dat we de hele wereld kunnen redden." Iemand anders zegt: "Volgens mijn Iraakse vrienden, die hier in Nederland wonen, zal de situatie er door onze westerse bemoeienis zeker niet beter op worden."

Ruim de helft van de respondenten wil het liever bij noodhulp houden en ziet geen heilin militair ingrijpen. "We kunnen alleen maar humanitaire steun geven. Militair ingrijpen is geen optie." Ruim veertig procent denkt daar echter heel anders over.Iemand zegt bijvoorbeeld: "We moeten naar vermogen en wenselijkheid materieel en troepen sturen. We hebben nu de mogelijkheid om een kwaadaardige organisatie met wortel en tak uit te roeien of althans enigszins beheersbaar te houden. Daar moeten we niet voor terugdeinzen."

Eigen belang

Ingrijpen is niet alleen nodig voor de veiligheid in de betrokken regio maar is zeker ookin ons eigen belang, zo stellen diverse deelnemers.

"Er moet nu doorgepakt worden, willen we geen Derde Wereldoorlog meemaken. We zijn in het Westen niet veilig zolang ISIS bestaat. We moeten nu eens ophouden met eindeloos overleggen en overgaan tot actie. Laat het maar aan de geschiedschrijvers van later over om te zijner tijd een oordeel te vormen."

Deze deelnemer is niet de enige die de politieke besluiteloosheid hekelt: "We lopen inde wereld vaak achter de feiten aan. Politici durven uit pure angst geen beslissingen te nemen. Kijk maar eens naar Syrië. Als daar was ingegrepen, had er niet zo'n menselijke ramp plaatsgevonden. Door geen beslissingen te nemen en door het idiote vetorecht dat sommige landen hebben in de VN Veiligheidsraad ontstaan stinkende wonden."

Die besluiteloosheid ziet u ook terug in de Nederlandse politiek. "En maar praten en maar praten." Veel vertrouwen dat politiek Nederland tot een unaniem besluit zal komen ten aanzien van de steun aan de Koerden heeft u in het geheel niet. Twee derde van u zegt daar niet in te geloven.

Sommige mensen denken dat de enige oplossing voor gewelddadige conflicten in de wereld een totaalverbod is op wapenhandel. Ruim de helft van de deelnemers is het met deze visie eens. Bijna negentig procent van u vreest echter dat een dergelijk verbod niet haalbaar is. "De economie drijft voor een groot deel op wapenhandel en dat zal nooit anders worden", zegt iemand somber.