Nieuws/Wat U Zegt
92401132
Wat U Zegt

’Oorverdovend stil rond zeemonsters’

De pulsvisserij werd verboden omdat het schadelijk zou zijn voor het zeeleven. Maar geldt niet hetzelfde voor windmolenparken in zee, vraagt Yvonne Centen zich af.

Er komen nóg meer nieuwe windmolenparken op zee (Tel. 21/11). In april van dit jaar is de pulsvisserij verboden, omdat dit te schadelijk zou zijn voor het zeeleven. Zeer hypocriet om dan alle nadelige effecten die er kleven aan windmolenparken op zee te bagatelliseren en te verzwijgen, vindt Yvonne Centen.

Het heien van de fundering zorgt voor overmatig veel geluidsoverlast, zeezoogdieren raken gedesoriënteerd, worden (tijdelijk) doof of sterven zelfs. Vissen in het troebele water van de Noordzee werken meer op de tast dan met de ogen. De constante vibraties welke door de reusachtige wieken worden veroorzaakt, betekent voor deze vissen gevaar, een vijand, dus zij verdwijnen uit dit gebied. Zeevogels vliegen zich dood tegen de wieken.

Deze gebieden veranderen in een dor stilleven onder water met alle gevolgen van dien. Dit alles staat in schril contrast met de overdreven bescherming van de Natura 2000 gebieden. Het is onbegrijpelijk dat alle ‘groene’ klimaatgoeroes, die altijd hun mond vol hebben over het redden van klimaat en milieu nu oorverdovend stil blijven. Of zou toch de macht van het geld ook hier de boventoon voeren?

Yvonne Centen, Wanroij