Nieuws/Wat U Zegt
926348422
Wat U Zegt

Deelnemers willen compensatie voor alle huishoudens

Uitslag Stelling: Vrees om hoge energienota

Niet alleen minima moeten gecompenseerd worden voor een hogere energierekening nu de gasprijs is geëxplodeerd. Dat bepleit bijna de helft van de stellingdeelnemers. Voor huishoudens met een variabel contract kan de nota twee keer zo duur uitvallen.

Door de sterke toename van de gasprijs worden veel Nederlandse huishoudens nu of later geconfronteerd met extra uitgaven die al snel kunnen oplopen tot 150 euro per maand. Het is terecht dat het kabinet huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen tegemoet wil komen. Maar er is wel verschil van mening over welke groepen in de samenleving gecompenseerd moeten worden. Veel respondenten (46%) willen dat alleen de minima in de samenleving worden geholpen. „Alleen minima compenseren. Als je in een ’dik’ huis kan wonen, kan je ook wel de energierekening betalen”, klinkt het. En een ander betoogt: „Minima dienen gecompenseerd te worden. Grootverdieners hebben dat niet zozeer nodig, die hebben veelal meer dan genoeg geld.”

Maar een iets grote groep (49%) is het daarmee oneens. Eén van hen vindt: „Het lijkt me dat het voor ieder gezin tot modaal een behoorlijke impact heeft. Dus waarom alleen minima?” En een andere deelnemer uit de middenklasse meent dat aantasting van de koopkracht door de hogere energienota gevolgen heeft: „Zoals altijd worden de middeninkomens vergeten, de motor van de economie. Laat deze groep in de kou staan en de belastinginkomsten voor het rijk nemen af met als gevolg dat de minima ook niet gecompenseerd kunnen worden.”

Een enkeling gelooft dat de overheid helemaal niet hoeft in te grijpen omdat mensen nog genoeg maatregelen kunnen nemen om op hogere stookkosten te besparen: „Veel mensen verwarmen de hele dag de slaapkamer, badkamer etc. wat volkomen onzinnig is.”

Het gros van de respondenten vindt het sowieso ongelofelijk dat meer dan de helft van de energierekening bestaat uit een energiebelasting en een btw-heffing. De overheid trekt nu profijt van de hogere gasprijs. „Een verlaging van de torenhoge energiebelasting is het eenvoudigste en eerlijkste instrument om de hoge gasprijs te dempen”, denkt een deelnemer.

We hebben de gascrisis ook deels aan onszelf te danken, doordat de gasvoorraad niet op orde is gebracht, vinden velen. De overheid heeft besloten om de gaskraan in Groningen dicht te draaien maar heeft niet goed nagedacht over alle consequenties. „Allemaal veroorzaakt door jarenlang wanbeleid”, sneert een criticus, die stelt: „Nederland heeft genoeg gas in Groningen, gebruik dit dan ook en compenseer en help de Groningers goed.”

Ondertussen komt het Rusland goed uit dat Europa kampt met een gascrisis, denken veel deelnemers. „De politiek wilde energie duur maken, zodat burgers en bedrijven sneller naar duurzame energie zouden overstappen. Dat energie ook geopolitieke belangen heeft, daar hebben onze politici duidelijk niet aan gedacht.”

Dat president Poetin wel eens de Russische gaskraan kan dichtdraaien als het Westen zich onwelgevallig opstelt ten opzichte van Moskou is voor veel respondenten een reëel maar ijskoud scenario. Daarom pleit de meerderheid van de deelnemers (77%) ervoor dat politiek Den Haag als de wiedeweerga kernenergie op de agenda zet.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop