Nieuws/Wat U Zegt
926366
Wat U Zegt

Nederlanders onverantwoord bezig op het water

Dit weekeinde kwamen twee mannen bij Vinkeveen om het leven toen hun sloep werd overvaren door een speedboot. Het aantal ongevallen in de recreatievaart is de afgelopen jaren verdubbeld. Komt dat doordat de politie te weinig controleert? U kunt hier uw mening toelichten.

Moeten er strengere maatregelen worden genomen om het aantal ongevallen op het water terug te dringen? U kunt hier voorbeelden van maatregelen geven.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl.