Nieuws/Wat U Zegt
931242116
Wat U Zegt

Brief 3 ’Medeleven met Chinezen’

Normaliter is China toch een vrij gesloten land, met name waar het om negatieve berichten gaat. Nu heeft de regering aldaar om hulp van buitenaf gevraagd. Bijna ongekend, stelt Renske van Reeken.

Uiteraard is het niet mijn bedoeling om Chinezen in Nederland te ontwijken. Sterker nog, ik leef met deze mensen mee! Zo erg dat de Chinese mensen die hier al vele decennia wonen, nu inééns worden gemeden! Nou, doe dat maar eens met andere bevolkingsgroepen. Hoe dan óók, mijn oprechte medeleven ligt bij de vele Chinezen in ons land. Prima mensen!

Renske van Reeken