Nieuws/Wat U Zegt
93139004
Wat U Zegt

Deelnemers: voorbode van hele reeks EU-belastingen

Uitslag Stelling: Geen taks, maar een ban

Het EU-plan om een taks op niet-recyclebaar plastic in te voeren wordt door ruim driekwart van de stellingdeelnemers afgekeurd. Men vindt het een slinkse manier om EU-belastingenen te introduceren. „Alleen een verbod helpt om plastic uit te bannen”

Het idee van de EU is om door middel van eigen belastingopbrengsten de schulden die zijn ontstaan door het coronaherstelfonds voor 2058 af te lossen en minder afhankelijk te zijn van de nationale afdrachten. „Een belasting op de noordelijke deelstaten dus”, reageert iemand verontwaardigd. „Het is een belasting om de coronaschulden te financieren, aangegaan omwille van de zuidelijke landen. Dit voert de ongelijkheid in Europa op.” De plastictaks zou het ’minst omstreden’ zijn en wordt waarschijnlijk al op 1 januari 2021 ingevoerd. Een stemmer spreekt van een „uitermate schadelijke ontwikkeling waarbij milieu wordt misbruikt om inkomen te genereren”. Velen onderschrijven dit en vrezen voor meer en hogere EU-belastingen: „Eenmaal ingevoerd kunnen ze het verhogen en zal het geld verdeeld worden over diverse zaken waardoor het gauw beschouwd zal worden als een algemene belasting.”

Daarbij zal de heffing op plastic het gebruik ervan niet zo snel terugdringen, verwacht bijna driekwart. Daarvoor zijn drastische maatregelen nodig zoals een wereldwijd verbod. „Een taks gaat niet werken. Plastic dat niet recyclebaar is moet gewoon verboden worden. Stop met het importeren van die rommel uit China.” Veel stemmers zijn het hiermee eens: „Geen taks maar een ban, plastic is niet nodig”. Maar, aan het verbieden van plastic heeft de EU natuurlijk niet zo veel, denkt men. „Een verbod brengt geen geld in de la en dat is nu juist de bedoeling.”

Nog geen kwart van de respondenten ziet de taks wel degelijk als een goede internationale stap om het gebruik van wegwerpplastic te ontmoedigen. „Alles is geoorloofd om van plastic te worden verlost. Als je ziet hoeveel plastic je steeds weer in je kliko hebt schrik je ervan.” Producenten kunnen best om plastic heen, maar zijn hier vaak te lui voor, menen deze stemmers. Een taks kan de druk opvoeren. „Het dwingt tot nieuwe ontwikkelingen. Mensen zitten niet te wachten op 2 kilo plasticverpakkingsmateriaal per week, waar ook prima papier voor kan worden gebruikt.”

Om dit probleem grondig aan te pakken moet de taks echter wel wat hoger zijn dan de aangekondigde 80 cent per kilo, zeggen de voorstanders. „Veel te weinig! Grote bedrijven betalen dat gewoon en rekenen dit door in het product. Maak er 8 euro per kilo van, dan gaan ze wel nadenken!” Anderen vinden echter dat producenten beter op een positieve manier gestimuleerd kunnen worden om alternatieven voor plastic te gebruiken: „Een belasting maakt alles alleen maar duurder voor de consument. Je zou bedrijven die geen plastic gebruiken beter kunnen belonen.”

Zowel voor- als tegenstemmers stellen dat we ook de verantwoordelijkheid van de consument niet moeten onderschatten: „Als iedereen zijn eigen plastic verzamelt is een plasticheffing een overbodige regel. Een kwestie van mentaliteit.” Menig stemmer pleit voor strengere regels op dit vlak: „Controle op het scheiden door te registreren of mensen wel gebruik maken van hun plastic kliko of alles gewoon in de restafval dumpen is een koud kunstje.”