Nieuws/Wat U Zegt
933755860
Wat U Zegt

’Leerkracht screenen op taalgebruik’

Goed taalgebruik is een eerste vereiste om goede leerresultaten te kunnen behalen, vindt Chris Wiets.

Dan begrijp je wat je hoort, leest en schrijft. Dan begrijp je de vragen en opdrachten bij het rekenen, dan kun je de lessen volgen.

In de vorige eeuw werd bij aanmelding van pedagogische academies en opleidingen voor kleuteronderwijs gescreend op uitspraak en goed taalgebruik door een logopedist. In deze eeuw kan iedereen via het mbo en de havo doorstromen naar de Pabo als je de spelling- en rekentoets voldoende maakt.

Daardoor staan er soms leerkrachten en onderwijsassistenten met een meertalige achtergrond voor de klas die het Nederlands onvoldoende machtig zijn om dit over te dragen. Hun uitspraak is bijvoorbeeld niet correct, evenals het lidwoordengebruik en de zinsvorming. Taalspecifieke items zoals spreekwoorden en gezegdes, de meerdere betekenissen van hetzelfde woord, de toon van de zin, de humor etc. worden niet gekend of herkend en niet overgedragen. Op elitescholen met tweetalig onderwijs vraagt men voor de tweede taal ’native speakers’. Is het onbegrijpelijk dat men hier voor de eerste taal geen native speakers eist.

Chris Wiets, Soest