Nieuws/Wat U Zegt
934744076
Wat U Zegt

’Handel in gebakken lucht’

M. Nieuweboer verbaast zich dat Schiphol boeren wil uitkopen voor extra stikstofruimte voor Airport Lelystad.

Schiphol tracht boerderijen op te kopen om zogenaamd stikstofruimte te creëren om meer vliegtuigen te laten opstijgen. Als ze stikstof verzamelen van een veehouder is dat andere stikstof dan een vliegtuig uitstoot. Uit de veehouderij , daar komt het vluchtige stikstofgas ammoniak (NH3) vrij wat 65 á 70% van de lucht weegt en snel vervliegt . Vliegtuigen stoten stikstofoxides uit , verbrande stikstof, (NOx) wat totaal anders dan het genoemde NH3 uit de veehouderij. De aankoop van veehouderij bedrijven zal de uitstoot van NOx van vliegtuigen niet veranderen of verminderen. Dit is handel in gebakken lucht.

M. Nieuweboer, Aartswoud