939648
Wat U Zegt

Ouderenzorg geen kinderspel

Tienduizenden banen dreigen te verdwijnen in de zorg nu is besloten dat gemeenten zorgtaken erbij krijgen, moest staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) deze week toegeven in een debat met de Eerste Kamer. Dick Schalekamp uit Giekerk denkt dat de zorg een nog grotere puinhoop wordt dan het nu al is.

"Het plan dat door de Eerste Kamer is aangenomen is te snel en te onzorgvuldig in elkaar gezet. Niet alleen dreigen de mensen die in de zorg werken hun baan te verliezen, ook mensen die zorg behoeven dreigen de dupe te worden van dit plan.

Men verwacht dat de kinderen van zieke ouderen de zorg wel kunnen overnemen van zorgverleners, men vergeet echter dat deze kinderen zelf een vaak druk leven hebben en geen tijd hebben om voor hun ouders te zorgen. Bovendien missen zij de kennis die nodig is om zorgtaken uit te voeren.

Natuurlijk zijn er taken die door de kinderen kunnen worden gedaan, maar zoals eerder gemeld ontbreekt het hen vaak aan tijd. Ik ben bang dat de kinderen, buren of kennissen niet goed kunnen omgaan met de zorg die zij moeten verlenen aan mensen die die nodig hebben en eraan onderdoor zullen gaan, want het is een zware taak om mensen die zorg nodig hebben te verzorgen.

Zullen ouderen die de hele dag thuis zitten niet verkommeren als zij niet die zorg krijgen die zij nodig hebben? Natuurlijk beweren de heren en dames politici dat men alles zorgvuldig heeft overwogen. Geloof mij dat de meeste van hen geen idee hebben wat er zoal nodig is in de zorg. Professionele hulp is onontbeerlijk in de zorg."

Vindt u dat kinderen tijd moeten maken om hun ouders te kunnen verzorgen? Of is ouderenzorg inderdaad een taak voor professionals, zoals deze lezer beweert? U kunt hieronder reageren.