Nieuws/Wat U Zegt
940282265
Wat U Zegt

’Meer bouwen is slechts symptoombestrijding’

Dat er meer huizen moeten komen staat vast, maar kijk dan ook even goed hoe dit huizentekort is ontstaan en wat je daar in de toekomst aan gaat doen, stelt Jan Pronk.

DNB-baas Klaas Knot en CPB-directeur Hasekamp kunnen het mooi vertellen. Naar hun idee moeten er meer huizen worden gebouwd en moet de hypotheekrenteaftrek worden versoberd. Meer bouwen is uitsluitend symptoombestrijding en zorgt voor nog meer ongewenste uitstoot. Het versoberen van de hypotheekrenteaftrek is jaren geleden al in gang gezet, het verder uitkleden van deze regeling biedt echter absoluut geen zekerheid op het dalen van de woningprijzen.

Daarnaast hoor je niets van deze heren over het ongewenste effect van de afbouw van de wet Hillen. Nu compenseert de renteaftrek nog ( gedeeltelijk ) het eigenwoningforfait, dat is bij een verdere afbouw of het volledig schrappen van de renteaftrek minder of zelfs volledig verdwenen. Het geleidelijk afschaffen van de wet Hillen, drie jaar geleden in gang gezet, zou door deze maatregel echter volledig in een ander daglicht moeten komen te staan.

Jan Pronk, Beverwijk