Nieuws/Wat U Zegt
948322703
Wat U Zegt

’Ontkoppelen AOW-minimumloon asociaal’

Het loslaten van de koppeling AOW-minimumloon heeft ernstige gevolgen voor ouderen, betoogt Johan ter Elst.

De prijzen rijzen gierend de pan uit. Steeds meer mensen met aow en een klein pensioen dreigen daarmee flink in de knoei te komen. In dat licht bezien is het een grof schandaal dat de nieuwe coalitie ervoor kiest om de koppeling aow-minimumloon los te laten. Dit heeft ernstige gevolgen voor miljoenen ouderen die Nederland telt.

Is er nu niemand van de dames en heren politici die tijdens de formatiebesprekingen op het idee is gekomen dat ouderen opnieuw in hele gure wind worden gezet? Hoe sociaal is dit? Moet dit nieuw elan voorstellen? Al jaren geen indexering van pensioenen en als klap op de vuurpijl eind 2021 de loskoppeling waardoor gepensioneerden kunnen fluiten naar een fatsoenlijke prijscompensatie. Het is respectloos naar al die mensen toe die hun hele leven hard gewerkt hebben en nu worden behandeld als sitting ducks waarmee gemakkelijk om gesold kan worden. Ouderen kunnen zich nauwelijks mobiliseren om actie te voeren dus ik roep de Haagse politiek hierbij op het onzalige ontkoppelingsvoornemen zo snel als mogelijk weer in de prullenbak te kieperen. Deze schoffering van ouderen -mede vormgegeven door de Christelijke partijen CDA en CHU- gaat alle perken van goed fatsoen ver te buiten.

Johan ter Elst, Boelenslaan