Nieuws/Wat U Zegt
950023512
Wat U Zegt

’Terughoudender zijn met vaststellen WOZ’

Jan Pronk vindt de oproep van gemeenten om geen extern bureau in te schakelen om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde een beetje hypocriet.

Gemeenten roepen hun inwoners op om geen extern bureau in te schakelen bij een bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde. Deze bureaus kosten de gemeenten namelijk veel geld, doordat zij een proceskostenvergoeding moeten betalen als een dergelijk bureau succesvol bezwaar maakt. Een nobel streven van de gemeenten, maar zij kunnen beter meer terughoudendheid betrachten bij het vaststellen van een te hoge WOZ-waarde, want daar ligt natuurlijk vooral de reden van het hoge aantal bezwaren van burgers.

Jan Pronk, Beverwijk