Nieuws/Wat U Zegt
951328482
Wat U Zegt

’Waarom heffing voor hond en niet voor paard of kat?’

Uitslag Stelling: Snel stoppen met blaftaks

Het gros van de stellingdeelnemers pleit voor het afschaffen van de hondenbelasting, die in meer dan de helft van Nederlandse gemeenten geheven wordt. Volgens twee derde is de ’blaftaks’ slechts bedoeld om de gemeentekas te spekken.

Het ziet ernaar uit dat de hondenbelasting – de jaarlijkse gemeentebelasting voor baasjes van viervoeters – op termijn zal verdwijnen. Een Kamermeerderheid lijkt af te willen van de belasting. Discussie over de ’blaftaks’ ontstond nadat een hondeneigenaar het onderwerp onlangs via een burgerinitiatief op de politieke agenda wist te krijgen. Als het aan een meerderheid van de stellingdeelnemers ligt, verdwijnt de belasting liever gisteren dan vandaag.

„Waarom zou ik belasting betalen, maar een paarden- of kattenbezitter niet? Die geven net zo veel overlast”, is een argument waar veel respondenten mee komen . 67 procent is van mening dat de blaftaks slechts in het leven is geroepen om de gemeentekas te spekken, in plaats van voorzieningen aan te leggen voor viervoeters. Iemand zegt: „Ik wil graag belasting betalen voor mijn hond, indien dit het beest ten goede komt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van afvalbakken.”

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze wel of geen hondenbelasting heffen. De bedragen lijken vrij willekeurig: in de ene gemeente betaalt een baasje twee tientjes, in de andere meer dan honderd euro. Bijna alle respondenten vinden dan ook dat de blaftaks landelijk geregeld moet worden. „Wat een flauwekul. En dan betaal je ook nog evenveel voor een Deense dog in de stad, als voor een chihuahua die de hele dag in de tuin blijft,” aldus een respondent. Een ander merkt op: „Hier in Groningen betaal je bijna 130 euro per jaar voor één hond. Maar er zijn nergens voorzieningen zoals poepzakjes te vinden.”

Een meerderheid is hoe dan ook van mening dat het houden van een huisdier niet belast moet worden. „Honden zijn een verrijking voor mensen. De mens wordt gedwongen naar buiten te gaan en hierdoor ontstaan weer sociale contacten.”

Toch doet het naderende einde van de hondenbelasting niet iedereen juichen. „Ik ben juist voor het hoger heffen per hond. Honden zorgen voor overlast, waaronder blaffen en hondenpoep. Dat moet verder ontmoedigd worden,” licht iemand toe. Een ouder zegt: „Het is echt smerig als je kind onder de hondenpoep thuiskomt. Het ligt overal, in speeltuintjes en op voetbalveldjes.”

Wanneer de hondenbelasting zal verdwijnen is onduidelijk. Het per direct stoppen ervan zou een gat slaan in de financiële huishouding van gemeenten. Daar kan meer dan de helft van de stellingdeelnemers (57 procent) maar moeilijk inkomen. Gevraagd of de hondentaks moet blijven mits deze wordt gebruikt om losloopgebieden aan te leggen, antwoord opvallend genoeg maar 39 procent met ‘ja’. De stellingdeelnemers hechten met name aan transparantie: 87 procent pleit ervoor dat gemeenten inzichtelijk maken waar ze de blaftaks aan besteden.

Een terugkerend thema binnen de antwoorden is de boete voor het niet opruimen van hondendrollen. „Maak deze hoger,” zegt 79 procent van de respondenten. „Als de hondentaks wordt afgeschaft, mag die boete van mijn part vertienvoudigd worden,” zegt iemand. „Maar dan moet er wel meer gehandhaafd worden”, stelt een ander.