Nieuws/Wat U Zegt
955236717
Wat U Zegt

’In de jeugd wordt basis gelegd voor gezonde toekomst’

Uitslag Stelling: Ouders beter voorlichten

Veel stellingdeelnemers vinden het zorgelijk dat ook bij jongeren met overgewicht de kans op een ernstig verloop van Covid-19 blijkt toe te nemen. Toch vindt driekwart niet dat de politiek zich actief moet bemoeien met de levensstijl van mensen.

Het opleggen van een gezonde levensstijl roept alleen maar weerstand op, denken deze respondenten.Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. De overheid kan helpen met voorlichting maar is niet de baas over je lijf”, aldus een respondent.

„De burger is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten, zeker op het gebied van voeding voor hemzelf en zijn of haar kinderen”, vindt een deelnemer. „Opvoeden is voor de ouders en niet voor de regering.”

Daar zijn velen het mee eens. 96% van de respondenten vindt dat ouders verantwoordelijk zijn als het om de gezondheid van hun kinderen gaat. „Gezond eten en leven is vanaf de wieg aan te leren, helaas is er in deze tijd geen structuur meer in veel gezinnen. Buitenshuis eten bestellen zoals pizza's en al die andere troep is schering en inslag. Kook gewoon weer zelf en eet de maaltijden gezamenlijk aan tafel op”, adviseert iemand. „In de jeugd wordt de basis gelegd voor een gezonde toekomst.”

Betere voorlichting over de gevaren van een ongezonde levensstijl zou kunnen helpen denkt driekwart. „Ouders weten vaak zelf niet wat gezond is en wat niet. Zij moeten bijgeschoold worden over gezonde voeding en meer bewegen”, reageert iemand.

En ook educatie van de kinderen zelf op dit vlak zou volgens velen gemeengoed moeten worden. „Scholen zouden er een vak aan kunnen wijden”, stelt iemand voor. „Net zoals in Japan zouden ze kunnen leren hoe je groenten plant en hoe je gezond en lekker kunt koken.”

Toch zijn er ook respondenten die geloven dat een ongezonde levensstijl niet altijd met onwetendheid of onverschilligheid te maken heeft maar vaak ook onmacht. En daar zien sommigen zien wel een rol voor Den Haag weggelegd. „De overheid zou bijvoorbeeld gezonde producten goedkoper kunnen maken, zodat het voor iedereen bereikbaar is. Nu zijn goede producten zonder ongezonde toevoegingen voor veel mensen te duur om te kopen terwijl junkfood spotgoedkoop is”, aldus een deelnemer. Een ander: „Het is toch bezopen dat een grote fles cola goedkoper is dan een literpak melk?”

Ook vinden velen dat de fabrikanten van voedingsmiddelen de uiteindelijke boosdoeners zijn en hier ook op mogen worden aangesproken. Uit onderzoek van Unicef en het Voedingscentrum blijkt dat bijna driekwart van het eten en drinken speciaal voor kinderen in supermarkten niet past in een gezond voedingspatroon. Ruim 70 procent vindt dat verontrustend.

„Obesitas is geen politiek maar een commercieel probleem”, reageert iemand. „Het zou fijn zijn als de last van ongezond eten en drinken bij de leveranciers komt te liggen. Zij zijn verantwoordelijk voor wat er in de winkels komt te liggen”, aldus een stellingdeelnemer.

„Begin bij het begin. Bij de fabrikanten die rotzooi in hun producten stoppen en adverteren dat het gezond is”, vindt ook een ander. „Maak producten ’eerlijk’ zodat mensen echt gezonde keuzes kunnen maken. Pas dan kan de strijd tegen obesitas gewonnen worden.”