Nieuws/Wat U Zegt
955610635
Wat U Zegt

’Advies Remkes overnemen’

Nu Remkes met zijn weloverwogen advies is gekomen doen het kabinet en de Tweede Kamer er verstandig aan dat onverkort over te nemen, stelt Gerrit Aalsberg,

Eerste opgave is een snelle stikstofreductie van de van de meest vervuilende bedrijven in de buurt van natuurgebieden. Het kabinet zal met spoed met een eenduidige ruimhartige regeling moeten komen, op grond waarvan de gesprekken met de betreffende boeren en bedrijven met succes tot resultaat kan leiden. In Limburg staan ze al te trappelen. De premier zal in Brussel alles in het werk moeten stellen om hiervoor goedkeuring te krijgen. Dat kan hij nu niet meer over laten aan de ministers of Remkes. Nu alle hens aan dek.

Gerrit Aalbersberg,

Arnhem