Nieuws/Wat U Zegt
957896
Wat U Zegt

'Politiek faalt'

Lezersbrief: 'Terrorismedreiging niet serieus genomen'

Jeroen Korsthuis vindt dat de dreiging van terroristische aanslagen door Syriëgangers niet serieus wordt genomen. Denkt u dat wel degelijk voldoende wordt gedaan om aanslagen in Nederland te voorkomen of bent ook u van mening dat de zaak wordt gebagatelliseerd? Lees hier verder en geef uw mening.

Jeroen Korthuis, Leeuwarden

Al vele maanden wordt het gevaar van terugkerende Syrië en ISIS gangers gebagatelliseerd. Op geheel Hollandse wijze steekt de politiek zijn kop in het zand en bagatelliseert het directe gevaar welke deze fanatieke moslims opleveren voor de Nederlandse maatschappij en burgers.

Vele praatgroepen, halfwassen oplossingen, politiek gestuntel en goedpraatsessies zijn reeds gepasseerd en vele zullen nog volgen. Maar ondanks het feit dat ik niet beschik over helderziende eigenschappen doe ik u toch een voorspelling.

Als straks echt de eerste aanslag op Nederlandse bodem plaatsvindt en onschuldige burgers het slachtoffers worden dan buitelt de politiek over elkaar heen in het schoonvegen van haar eigen straatje en het presenteren van heldhaftige maatregelen om het eigen blazoen op te poetsen.

Op basis hiervan zou je kunnen stellen dat niet alleen deze fanatieke moslims een direct gevaar voor Nederland opleveren maar evenzogoed de Nederlandse politiek welke uitblinkt in knulligheid en een veilige samenleving op deze wijze continue in de weg staan.