Nieuws/Wat U Zegt
961095685
Wat U Zegt

’Laffe aanval van achteren op agent’

De agent die op 30 augustus werd neergeslagen bij een toetertrouwstoet is een kanjer; hij handelde zeer terecht, meent Hugo Pronk.

De aanval van achteren is tekenend voor de lafheid van de dader. Ook het gezelschap waar hij deel van uitmaakte, deugt voor geen meter! We moeten af van de softe aanpak; immers dat leidt tot toename van geweld! De voorstanders van die softheid, hebben geen enkele compassie met de slachtoffers, zij denken zeer ten onrechte, capabele leiders te zijn; het tegendeel is waar!

Hugo Pronk, Amsterdam