Nieuws/Wat U Zegt
962706103
Wat U Zegt

Ambtenarij troef bij de fiscus

De bureaucratie en arrogante houding bij de Belastingdienst is van alle tijden.

Als adviseur maakte ik in de jaren ’80 mee, dat een belastingambtenaar kans zag om een geschil via zinloze procedures en jaren te wachten met beslissingen, tien jaar te vertragen, waarna hij alsnog verloor. Ook stelde een ambtenaar mij een vraag over een simpele kwestie en beloofde het snel af te wikkelen. Een jaar later stelde hij dezelfde vraag over dezelfde kwestie. Toen ik op scherpe wijze mijn ongenoegen daarover uitte, liet hij het dossier, louter om te pesten, nog drie jaar liggen. Een klacht bij het ministerie leverde alleen een ontvangstbevestiging op. Ik zou er een boek over kunnen schrijven.

Henk van Garderen,

Varsseveld