Nieuws/Wat U Zegt
965944747
Wat U Zegt

’Huiseigenaar dupe van huisverzakking door droogte’

Weer een verschuiving van de verantwoordelijkheid van de regering naar de particuliere huiseigenaar, schrijft M. van den Berg als reactie op het bericht dat huizen vanaf volgend jaar bij taxatie een funderingslabel krijgen.

Er is een regeringsverantwoordelijkheid en een aparte dienst die zich bezighoudt met de waterschapshuishouding. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik las dat door droogte en te lage waterstand huizen zouden kunnen zakken en dat de burger voor de kosten zou moeten opdraaien!

Het Waterschap kan stellen dat hier sprake is van ’farce majeur’ maar dat geldt ook voor de huiseigenaar. Dit veroorzaakt ongetwijfeld weer problemen en zeker in kwetsbare gebieden zullen de huizenprijzen zakken of zullen de huizen onverkoopbaar worden. En wat denkt men aan de kosten te doen die verbonden zijn aan het verhelpen of het tegengaan van een mogelijke verzakking. Wie gaat dat betalen?

Het grondwaterpeil is toch een zaak van het Waterschap en hebben zij met hun technische kennis daar dan al niet allang over nagedacht ?

Het zal wel weer te maken hebben met het bezuiniginsbeleid van het kabinet van de afgelopen jaren en wie wordt weer eens de dupe, juist ja de burger! Het kabinet heeft de burger ooit toch aangeraden een huis te kopen en dan wordt het nu dus de galg om je nek!

Het Kabinet doet er zich wel weer met een Jantje van Leiden van af want over mogelijke subsidies wordt niet gesproken en er wordt ons weer eens een angstspook voorgeschoteld! Dank u wel daar zaten we nu net op te wachten.

M. van den Berg ,

Den Haag