Nieuws/Wat U Zegt
975382879
Wat U Zegt

’Klimaat geen zaak voor een rechter’

Milieuactivist Pols weet genoeg van de hoed en de rand over CO2 en vervuiling van het klimaat. Als de directeur van Milieudefensie juridische stappen onderneemt om z’n gelijk te halen, moet de rechter hem terugverwijzen naar de regering, vindt A.A. van der Heijden.

Nu is zijn beweging Milieudefensie begonnen aan een kruistocht tegen bedrijven die naar zijn mening te veel CO2 uitstoten. En krijgt de directeur niet een antwoord dat past in zijn doelstelling, dan stapt hij naar de rechter. Pols heeft vast en zeker ook een plan achter de hand om de golf werklozen van inkomen te voorzien, wanneer een rechter in zijn plannen meegaat. Een wijze rechter zal hem naar de regering doorverwijzen. Noch Pols noch een rechter mag in deze op de stoel van de overheid gaan zitten. Uiteindelijk hebben wij een regering die in de klimaatzaak moet sturen en niemand anders.

A.A. van der Heijden, Winterswijk