Nieuws/Wat U Zegt
97591136
Wat U Zegt

Deelnemers zien te veel verschillen tussen PvdA en GL

’Linkse fusie lost niks op’

De deelnemers aan de Stelling van de Dag hebben weinig vertrouwen in de steeds nauwere samenwerking tussen PvdA en GL. 78% van hen is het niet eens met de stelling ’linkse samenwerking succesvol’. „Tweemaal klein is niet éénmaal groot.”

De ideologische verschillen tussen de beide partijen zijn te groot, vinden velen. „GL is een elitaire club en de PvdA verloochent de eigen achterban (de arbeiders). Een samengaan lost niets op. Er is behoefte aan een linkse partij met meer realistische ideeën”, aldus een respondent.

„Beide partijen hebben weinig draagvlak onder de bevolking”, schrijft een ander. „Ze bloeden leeg en dan is een samenwerken nog de enige uitweg. Het zijn echter totaal andere partijen, ze hebben alleen een groen gedachtegoed gemeen, verder zie ik alleen maar verschillen en controversen.”

Veel respondenten geven aan het vertrouwen in de linkse politiek sowieso verloren te zijn. Ze verlangen terug naar vroeger. „De reden van het weglopen van kiezers is dat ze hun achterban volledig zijn kwijtgeraakt, door hun elitaire houding dwars tegen de kiezers in”, stelt een deelnemer. „De PvdA en GL vertegenwoordigen de elite in de Randstad en niet meer de gewone man op het platteland”, vindt ook een ander.

„PvdA moet zich hervinden en weer een partij van betekenis worden voor een betere verdeling van de financiën, woningverdeling en zorg. Ze moeten weer voor de werkende klasse opkomen, voor Jan Modaal.”

De samenwerking tussen de partijen tijdens de formatie in de Tweede Kamer en het plan om één fractie te vormen in de Eerste Kamer, werken alleen maar averechts voor PvdA en GL denken velen. „Omdat deze samenwerking niet uit gezamenlijk inzicht is ontstaan, maar uit onmacht zal het uiteindelijk leiden tot interne ruzies en wederom tot afsplitsing”, verwacht een stellingdeelnemer.

De overtuiging van PvdA-leider Attje Kuiken dat de linkse partijen alleen samen ’Rutte kunnen verslaan’ wordt dan ook maar door 10% van de respondenten gedeeld. „De enige manier om Rutte weg te krijgen is door voor moties van wantrouwen te stemmen, maar dan trekken deze partijen steeds hun keutel in”, klaagt iemand. „Het moet ook niet gaan om het verslaan van Rutte ”, deelt iemand de mening van velen, „Het gaat om het vertegenwoordigen van de mensen van ons land. Je zit niet in de Kamer voor je eigen ambitie, je zit er om het mondstuk voor de mensen te zijn.”

Een uiteindelijke fusie van de partijen zien de meeste stellingdeelnemers (66%) al helemaal niet zitten. „De leden hebben in meerderheid al aangegeven geen fusie of samengaan te willen, dus stop met het gedram daarover”, stelt een respondent. „Samenwerken of optrekken op bepaalde onderwerpen is prima, maar daar moet het bij blijven.”

Voorstanders van een samenwerking ’op links’ (12% van alle respondenten) zien vooral het voordeel van minder partijen in Den Haag. „Alles wat het aantal partijen omlaag brengt is beter, het zijn er nu veel te veel”, aldus één van hen. „Met de huidige versplintering is een onwerkzame situatie ontstaan”, reageert een ander.

„Tijd voor meer samenwerking, minder partijen en snellere besluitvorming.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop