Nieuws/Wat U Zegt
980814790
Wat U Zegt

’Overheid moet afspraken nakomen’

Het blijft spannend of het zorgakkoord door alle partijen ondertekend gaat worden, merkt Jan Pronk op.

Volgens verantwoordelijk zorgminister Kuipers hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging ( LHV ) en Actiz, brancheorganisatie voor de ouderenzorg, te kennen gegeven behoefte te hebben aan meer zekerheid. Iedereen is het inhoudelijk wel eens met het akkoord, alleen is er twijfel of de afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen aldus minister Kuipers. En dat is natuurlijk precies waar de schoen wringt bij met name de overheid. De Toeslagenaffaire, compensatie van de Groningers en het uiterst moeizaam verlopen traject rond de spaartaks zijn zo maar drie voorbeelden waarbij de overheid zich van z’n slechtste kant heeft laten zien. De LHV en Actiz zijn dus gewaarschuwd.

Jan Pronk, Beverwijk