983899
Wat U Zegt

'Rood en groen stempotlood'

Zeer veel landgenoten bleken gisteren niet te porren om een stem uit te brengen. De media vallen over elkaar heen om deze klaarblijkelijke desinteresse te verklaren. Roel Laumans, Els Laumans en Paul Albers uit Almere komen met een simpele oplossing.

"Laat mensen naast een positieve stem ook een negatieve stem uitbrengen. Ze kunnen dus ook aangeven welke partij ze liever niet terugzien in de politiek.

Negatieve keus

Als mensen de kans krijgen om óók een negatieve stem uit te brengen, kunnen ze aangeven wie ze liever niet in de lokale politiek terugzien.

Mensen zijn eerder geneigd om ergens tegen te stemmen, dan ergens vóór. Door ze die gelegenheid te geven, bereik je meer participatie en bevorder je de democratie. Bovendien zal de fysieke gang naar de stembus alleen al tot bewustwording leiden en de kiezer wellicht tot een positieve stem verleiden.

Politici zullen in hun programma’s eerder geneigd zijn tot nuance, omdat het risico bestaat dat bij al te populistische grootspraak het aantal negatieve stemmers zal overheersen.

Laat kiezers in de volgende verkiezing ook negatieve stemmen uitbrengen, gebruik desnoods een rood en een groen potlood. De uitslag wordt dan bepaald door het saldo van positieve en negatieve stemmen per partij. Of de verschillen groot zullen zijn ten opzichte van het oude systeem is interessant voor onderzoekers. Maar het aantal stemmers en de participatie door burgers zal er zeker door zijn toegenomen.

Goed idee?