Nieuws/Wat U Zegt
98523
Wat U Zegt

Meesten voor forse kapitaalinvestering verpleging

Ouderenzorg snel op peil

Valpartijen, toiletstops, verplichte pyjamadagen, de inwoners van veel verpleeghuizen hebben het zwaar te verduren de laatste jaren als gevolg van personeelstekorten. De meeste stellingdeelnemers willen dat er snel geld komt voor deze zorg.

Door jarenlange bezuinigingen op medewerkers schiet de zorg in veel verpleeghuizen vaak tekort. In een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit 2016 wordt hierover grote zorgen geuit. De patiëntveiligheid in 38 grote zorginstellingen zouden in gevaar zijn. De meesten vinden de wantoestanden niet te bevatten. In een beschaafd en ontwikkeld land als Nederland moet de zorg optimaal zijn, zeker voor de oudere generatie, klinkt het in veel reacties. Velen zijn ook ronduit kwaad. „Ik vind het bezuinigen de laatste jaren op bejaarden en verpleegzorg een schande”, foetert een boze deelnemer. Anderen stellen de hypocrisie van het zorgbeleid aan de kaak: „Eerst kapot bezuinigen en dan trachten te lijmen: ziedaar het overheidsbeleid van de afgelopen decennia.” Talrijk zijn de voorbeelden die worden aangedragen over uitwassen in tehuizen. Zo laat een ervaringsdeskundige weten: „Het verpleeghuis waar ik tientallen jaren hebt gewerkt is het personeelstekort een schrikbeeld geworden. Er is gebrek aan werkelijks alles. Ik vind het crimineel en zwaar beschamend om ouderen zo te behandelen.”

Menigeen is voorstander van een snelle financiële impuls in de verpleegzorg die bijdraagt aan ’meer handen aan het bed’. De PVV, SP en PvdA probeerden woensdag hierover al toezeggingen te krijgen van VVD, CDA, D66, en GroenLinks, maar die hielden de boot af. Deze vier partijen die aan de informatietafel zitten lieten eergisteren weten dat zij dit niet kunnen regelen voordat er een nieuwe coalitie is gesmeed. Om de verpleegzorg toch dit jaar te spekken met extra geld, moet het demissionaire kabinet binnenkort hierover een besluit nemen, vinden de meesten. Hoewel zo’n besluit indruist tegen de politieke mores - demissionaire regeringen passen alleen op de winkel - is de zorg belangrijk genoeg om dit wel te doen, vindt menigeen.

Sommigen benadrukken dat de kapitaalinjectie vooral besteed moet worden aan extra zorgmedewerkers: „Het geld moet niet naar dure managementconstructies of super de luxe-gebouwen waar een architect weer een speldje voor krijgt.” En: „Het beroep van verzorgende zal ook aantrekkelijker gemaakt moeten worden door een betere salariëring.” Verder wordt ook gepleit voor kleinschalige complexen waar zorgmedewerkers genoeg aandacht kunnen geven aan de hulpbehoevende bewoners.

Slechts elf procent van de deelnemers denkt dat een snelle financiële impuls in de verpleegzorg niet nodig is. „Geld is niet de oplossing. De organisatie moet beter en de eigen bijdrage moet omhoog”, stelt iemand. En een ander valt bij: „Men kan prima af met een efficiëntieslag. Meer handen aan het bed, minder aan het bureau. De administratieve druk is veel en veel te hoog, wat ten koste gaat van patiënten.”

Sommigen zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en verwachten veel van de ’robotisering van de zorg’. Toch lost dat niet alles op, zeker niet voor eenzame oudere bewoners, die juist het intermenselijk contact heel belangrijk vinden.

René van Zwieten