Nieuws/Wat U Zegt
9878
Wat U Zegt

’Fly-overs tegen de files’

Ouderwetse fly-overs als bij het Prins Clausplein.

Ouderwetse fly-overs als bij het Prins Clausplein.

Wij hebben in Nederland een goed wegennet, alleen de capaciteit is te klein. En de uitstoot van verbrandingsgassen bij het in de file staan en het stationair draaien van de motoren geeft enorme vervuiling.

Ouderwetse fly-overs als bij het Prins Clausplein.

Ouderwetse fly-overs als bij het Prins Clausplein.

In de drukkere gebieden in de wereld, zoals de miljoenensteden in Amerika en China, heeft men om de verkeersdrukte kleiner te maken de doorstroomcapaciteit verdubbeld. Dit door op de bestaande wegen een weg erboven, een zogeheten fly-over, aan te leggen. Dit is ten aanzien van meer wegcapaciteit de snelste, goedkoopste en effectiefste manier. Het is een investering in infrastructuur en in tijden van lage rente relatief voordelig. Ook de werkgelegenheid is ermee gebaat.

R. van Dijk, Klundert