Nieuws/Wat U Zegt
988284002
Wat U Zegt

Brief 2: ’Juist nú moest Europa solidair zijn’

De inhoud van de boodschap van onze regering aan de zuidelijke landen is mijns inziens volledig terecht. Maar de manier waarop die werd gebracht, gaat ons nog duur te komen staan, zegt MJM Arts.

De economische schade in de toekomst voor Nederland door dit excellente voorbeeld van onze botte manier van communiceren, is niet te overzien. Juist nú, moet Europa solidair zijn en het sámen klaren.

Nu boter bij de vis, iedereen dient iedereen te ondersteunen. De discussie over ons huishoudboekje (hoe terecht ook) kan later ook nog.

MJM Arts, Almer