Nieuws/Wat U Zegt
988653
Wat U Zegt

Geef jeugdzorg aan provincies

Gemeenten hebben de vakkennis niet in huis om de jeugdzorg goed te regelen, betoogt W.K. de Klerk. Deze lezer stelt voor dat de wet, nu nog landelijk uitgevoerd, wel wordt uitbesteed, maar aan de provincies.

"Tot mijn verbazing lees ik dat wegens samenwerking met andere gemeenten met het oog op onderwerpen als (jeugd)zorg de lokale gemeenteraden hun (politieke) invloed verliezen, waardoor de zo noodzakelijke democratie op de helling komt.

Dat de gemeenteraden over het algemeen weinig daadwerkelijke vakkennis hebben, was duidelijk. Daarom moeten B en W alles doen om de kennis van dat gremium te vergroten. Maar uitschakelen is de omgekeerde wereld.

Ontlast

Dat de gemeenten zelf ook vakkennis ontberen, is tenslotte de reden dat ik voorstander ben en blijf van de huidige Haagse verschuivingen in de richting van de provincies, waardoor er meer standaardisatie kan komen in aanpak en oplossingen en de gemeenten worden ontlast. Bovendien kan men vanaf dat niveau bewerkstelligen dat meerdere zorginstellinkjes eindelijk samengaan onder toezicht van de provincie samen met verzekeringsmaatschappijen.

Gemeenten worden in het uiterste geval 'verbindingsofficieren' en de plaatselijke politiek kan verder worden getraind in kennis van zaken."

Bent u het met deze lezer eens, is de jeugdzorg bij de gemeenten wel degelijk in goede handen, of moet de hele regeling bij het Rijk blijven? Hieronder kunt u bijdragen aan de discussie.