998912
Wat U Zegt

'Raadslid heeft amper nog iets in te brengen'

Een raadslid had vroeger inbreng, gezag, tijdens een raadsvergadering. Het deed ertoe raadslid te zijn, aldus R. van der Sluis uit Meppel. "Dat is voorbij. Nu mag hij of zij op Gods gratie iets zeggen."

"Steeds lees ik weer dat het moeilijk is om raadsleden te werven. Dat is niet zo vreemd sinds het dualisme ook in de gemeentelijke politiek zijn intrede deed. Ooit bedacht door de cie. Elzinga. Waar niet bij stil is gestaan dat raadsleden amper nog iets in te brengen hebben. Een raad- of cie-vergadering is voor een raadslid maar ook voor de burger een martelgang. Het is een technisch gebeuren die vergaderingen. Wethouders waren vroeger tevens raadsleden en dus lid van een raadsfractie.

Er was veel meer binding met het totale politieke gebeuren van een gemeente in dit geval. Dat is weg, bezoek maar eens een raadsvergadering. De kilte en afstandelijkheid, dat ziekelijke formele. Nu mag de wethouder 200 km verderop wegkomen en iedere vorm van gemeenschapsbelang mist. Het is gewoon een baan, die vaak ver af staat van de gemeentelijke politiek en erger nog van de burger. Wie wil nog raaslid worden in een systeem dat beheerst wordt door de ambtenaren, het MT en de wethouders. Hoe wil een gemiddeld raadslid nog iets snappen van de ambtelijke adviezen en de niet meer te begrijpen wet- en regelgeving? Een raadslid had vroeger inbreng, gezag, tijdens een raadsvergadering. Het deed ertoe raadslid te zijn. Dat is voorbij. Nu mag hij of zij op Gods gratie iets zeggen. De voorzitter heerst, de wethouders bepalen en de raadsleden voelen zich steeds onbelangrijker. Dat is niet zo vreemd als jouw rol van volksvertegenwoordiger in feite niets meer voor stelt toch? De afstand tussen politiek en burger, de arrogantie, de bevoegdheden en gezag die er amper nog zijn. Het politieke debat is vermoord door het dualisme. Dat is de reden dat burgers afzien van een raadslidmaatschap omdat het per saldo niets meer voor stelt. Dus is stemmen ook bijzaak gaan worden. Er is geen herkenbaarheid meer wie je vertegenwoordigt en voor je belangen opkomt. Een raadslid wil dat maar kan dat niet meer, zeker in een kleine fractie.